SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ เปตอง คู่ชาย รอบที่ 1  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สนามเปตอง มรภ.สฏ.
 
   
24/05/2562 09:00 เปตอง - คู่ชาย  สาย สาย 14  สนาม สนามเปตอง มรภ.สฏ. รอบรอบที่ 1

ลำดับ

สังกัด

แข่งครั้งที่

อันดับ

หมายเหตุ

1

2

3

1

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7

11

-

2

เข้ารอบ

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

11

11

-

1

เข้ารอบ

3

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2

11

5

7

-

-

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ Bye - ชนะผ่าน คู่ต่อสู้สละสิทธิ์