SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
รายการ หมากกระดาน หมากรุกไทย ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ.
 
   
27/05/2562 15:30 หมากกระดาน - หมากรุกไทย ทีมชาย  สาย ไม่ระบุ  สนาม คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สฎ. รอบรอบชิงชนะเลิศ

ลำดับ

นักกีฬา

สังกัด

อันดับ

หมายเหตุ

1

นายขาญณรงค์ กล่อมสกุล

นายวิชิน สุทธิวานิช

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1

เหรียญทอง

2

นายธิติ นิชเปี่ยม 

นายวันชัย จันทร์แสง 

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

เหรียญเงิน

3

นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์ 

นายสุรินทร์ มะติมุ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

3

เหรียญทองแดง

 
 
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะBYE - ชนะBYE