SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นทั่วไป ประเภท Latin American จังหวะ Samba 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
27
ปิยชัย    วรรณทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปิยภรณ์   ฐากูรบุตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
41
คงพล  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สมจิต  ศรีใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer