SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท จังหวะ Jive 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
44
ธวัชชัย  ทีฆชุณหเถียร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฉวีวรรณ  นันท์ธนะวานิช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
12
ณัฐภัทร  พัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ธนวรรณ  ศักดากัมปนาท
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer