SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
37
สมฤทธิ์   รอดอยู่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ธนวัฒน์   นุตยางกูร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
Gold
45
ปรีชา  นาหัวนิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปัญญา  เกตุใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
Silver
12
ณัฐภัทร  พัฒนา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ธนวรรณ  ศักดากัมปนาท
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
Bronze
33
อ้อยทิพย์  สื่อสุวรรณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชิตชัย  บิณฑาประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
21
สมเดช  ศรีชัยรัตนกูล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มยุรี  พราหมณ์นาค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
8
สุดคนึง  เจริญพารากุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พุฒิวัฒน์  วิเศษสิงห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer