SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป ประเภท Latin American จังหวะ Rumba 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
36
ธนวัฒน์   นุตยางกูร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
รังสิมา    รัตนศิลา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
1
39
วิทยา  สังคะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จวง  เผือกคง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
9
ชวภณ  ชังอินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุพรรณษา  สว่างภพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
4
ประภัสสร  ขวัญเผือก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อิทธิวัตร  เงาศรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer