SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Quickstep 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
50
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กวิสรา  บุตรศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
31
กิตติยา   เที่ยงจิตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัทชัย   ปัญญา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
24
ศิรประภา    ลิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไวพจน์  ไชยการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
40
คงพล  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อานุไร  จิตต์สุรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer