SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Tango 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
50
ทวีชัย  พรมชาติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กวิสรา  บุตรศรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
22
นาริชาติ  ชื่นสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วรากร  หมวดสิงห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
28
จีระฉัตร    บุตรเวียงพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฐาปกรณ์    เอี่ยมวิจิตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
16
อมรฤทธิ์  อินต๊ะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จรินทร์ยา  ทองบาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer