SAT GRS
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ลีลาศ รุ่นทั่วไป ประเภท Standard จังหวะ Waltz 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม
หอประชุม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
 
   
No.
นักกีฬา
ลำดับ
หมายเหตุ
15
ณัชชา  วิวัฒน์คุณูปการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กวี  สุธีพันธุ์นุวัตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
Gold
22
นาริชาติ  ชื่นสกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วรากร  หมวดสิงห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
Silver
49
ชญา  หิรัญเจริญเวช
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ลักษณ์นารา  ขวัญชุม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
Bronze
24
ศิรประภา    ลิ้มประเสริฐ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไวพจน์  ไชยการ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
26
ปิยชัย    วรรณทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พรศรี    ดิสรเตเติวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
40
คงพล  มนวรินทรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อานุไร  จิตต์สุรงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
1
กฤตธรรม  วงศ์อินทร์อยู่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาราดา  บูรณะสมบัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Q - Qualified
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
 
     
     
     
Sponcer