SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา กอล์ฟ บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
 
No.
นักกีฬา
สถิติรวม
หมายเหตุ
(Remark)
1
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
Gold
2
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
138
Silver
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
Bronze
29
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
89
4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139
5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
140
6
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
144
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
146
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
146
9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
146
10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
148
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
148
13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
149
12
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
14
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
151
15
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
152
16
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
154
17
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
154
18
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
155
19
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156
20
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
157
21
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
158
24
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
159
23
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
159
22
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
159
25
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
161
26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164
27
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
166
28
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
177
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified