SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา กอล์ฟ บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม) รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
 
No.
นักกีฬา
สถิติรวม
หมายเหตุ
(Remark)
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
141
Gold
2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
142
Silver
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144
Bronze
5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
149
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
149
6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
151
8
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
165
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
165
9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
171
10
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
180
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified