SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา กอล์ฟ บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
 
No.
นักกีฬา
สถิติรวม
หมายเหตุ
(Remark)
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
138
Gold
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
Silver
3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
Bronze
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
138
7
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
140
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
140
8
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
142
9
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143
10
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
143
11
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
144
12
146
13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
150
14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
159
15
164
16
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
169
17
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
172
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified