SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา กอล์ฟ บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
 
No.
นักกีฬา
สถิติรวม
หมายเหตุ
(Remark)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
138
Gold
2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
Silver
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
138
Bronze
4
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
138
5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
138
8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
143
6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
143
7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
143
10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
144
9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
144
11
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
148
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified