SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
32
0
0
0
0
32
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
13
0
0
0
0
13
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
38
0
0
0
0
38
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0
15
0
0
0
0
15
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
28
0
0
0
0
28
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1
40
0
0
0
0
40
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แต้มรวม
188:138
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
หญิงคู่ ทั่วไป
 ชวิพร  มุกตพันธุ์
หญิงคู่ ทั่วไป
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 รัชพล  สันติวรากร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ชัช  สุมนานนท์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 นฤพนธ์  คำพา
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 จิรัฐติ  เต็งสุทธิวัฒน์
ชายคู่ ทั่วไป
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป
 ธนะวรรธน์  ไพรพิสุทธิ์
ชายคู่ ทั่วไป
 บุญตา  โยธาประเสริฐ
หญิงคู่ ทั่วไป
 ชวนชม  สิบพันทา
หญิงคู่ ทั่วไป
 ณัฐวุฒิ  สร้อยดอกสน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 เยาวรัตน์  จียะมาภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 กรกฎ  ก่ำแก้ว
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ชาญยุทธ  โกลิตะวงษ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 พรพิมล  ฝ้ายเทศ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 สถาพร  ชาตาคม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer