SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
8 ทีม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
18
0
0
0
0
18
-
หญิงคู่ ทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
25
0
0
0
0
25
-
คู่ผสม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
22
0
0
0
0
22
-
ชายคู่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
31
0
0
0
0
31
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
28
0
0
0
0
28
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
200:124
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 ณัฐพงศ์  ประสงค์ธรรม
ชายคู่ ทั่วไป
 สิริพงศ์  หงษ์ทอง
ชายคู่ ทั่วไป
 สุธิสา  เหมาะสม
หญิงคู่ ทั่วไป
 ชัญญภัค  โตเจริญบดี
หญิงคู่ ทั่วไป
 กิตติพงษ์  ทาจำปา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ศริยา  อัศวกาญน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 อานุภาพ  พานิชผล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 พิพัฒน์  ศรีเที่ยง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 สวลี  เสนาพิทักษ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 นพดล  พิฬารัตน์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ยุทธชัย  ฮารีบิน
ชายคู่ ทั่วไป
 สรัญรัฐ  มนุญญานนท์
ชายคู่ ทั่วไป
 ภัสราภรณ์  แซ่หนา
หญิงคู่ ทั่วไป
 เรจีย์  แก้วส่อง
หญิงคู่ ทั่วไป
 วาริน  อินทนา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 เจนจิรา  พุมดวง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 สัณหวัช  ไชยวงศ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ฉัตรชัย  กัลยาณปพน
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 สลิลทิพย์  เหมะ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 นรากร  สุวรรณโชติ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer