SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
4

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
31
0
0
0
0
31
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
28
0
0
0
0
28
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
34
0
0
0
0
34
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
22
0
0
0
0
22
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
25
0
0
0
0
25
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
40
0
0
0
0
40
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
194:146
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กฤษณะ  จิตมณี
ชายคู่ ทั่วไป
 อธิเมศร์  เชษฐธีระพัชร์
ชายคู่ ทั่วไป
 กุณฑลี  ไชยสี
หญิงคู่ ทั่วไป
 จิราพร  ดำงาม
หญิงคู่ ทั่วไป
 ณัฐพงศ์  ณ น่าน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ขนิษฐา  พันธุรี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 กิตติธน  ยงประพัฒน์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ชัยพร  ตั้งทอง
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ธรรมิกา  กรเพ็ชร์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 สุภาพ  แสนเพชร
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ชานนทร์  บุญยอด
ชายคู่ ทั่วไป
 ศุภชัย  สำกำปัง
ชายคู่ ทั่วไป
 ขนิษฐา  จันทะวิลัย
หญิงคู่ ทั่วไป
 ผกาวัลย์  สุรกุลประภา
หญิงคู่ ทั่วไป
 พลากร  สุรกุลประภา
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 จรินพร  จันทร์เหมือน
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ชัช  สุมนานนท์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 รัชพล  สันติวรากร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 สมจิตร  อาจอินทร์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 เมธินี  อินทร์ประสิทธิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer