SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
17
0
0
0
0
17
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
37
0
0
0
0
37
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
34
0
0
0
0
34
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
26
0
0
0
0
26
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
0
18
0
0
0
0
18
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แต้มรวม
197:135
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 พัชรพล  แดงอุไร
ชายคู่ ทั่วไป
 สุนทร  ปิติเจริญพันธ์
ชายคู่ ทั่วไป
 อรปภา  สุพะนาม
หญิงคู่ ทั่วไป
 วิวิชชุตา  เดชรักษา
หญิงคู่ ทั่วไป
 บุญมี  ตระกูลชัยศรี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 สัญชัย  รัตนอารี
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ชัยสิทธิ์  สงเคราะห์สุข
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ทิพเนตร์  แย้มมณีชัย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 นพดล  เอกผาชัยสวัสดิ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ศรีสอางค์  บุณยกิตติโกวิท
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 อาชัญณัฐ  ทัพอาสา
ชายคู่ ทั่วไป
 โชติกา  ศรีโพนทอง
ชายคู่ ทั่วไป
 กิตติญา  พรหมพา
หญิงคู่ ทั่วไป
 วาสนา  สะอาด
หญิงคู่ ทั่วไป
 สรินทร์ทิพย์  ทวีเดช
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 กันตพัฒน์  ในเกษตรธนพัฒน์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ประสิทธิ์  นครราช
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ทรงพล  อินทเศียร
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ประจันบาน  อ่อนสนิท
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ขนิษฐา  จูมลี
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer