SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4
1

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
19
0
0
0
0
19
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
26
0
0
0
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1
40
0
0
0
0
40
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
18
0
0
0
0
18
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
7
0
0
0
0
7
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
8
0
0
0
0
8
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คะแนน
4:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
186:92
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ชัยวัฒน์  พานิชกุล
ชายคู่ ทั่วไป
 อนิรุทธ  ผลอ่อน
ชายคู่ ทั่วไป
 นงลักษณ์  กุลวรรัตน์
หญิงคู่ ทั่วไป
 สายสุนีย์  จำรัส
หญิงคู่ ทั่วไป
 สุพรรณี  ดวงทอง
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ชนินทร์  ดำรัสการ
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 อติพล  พัฒิยะ
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 พยนต์  ลิปิกุล
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 จันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ตุลยพงษ์  ตุลยพิทักษ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ชยชนน์  โพธิ์ทิพย์
ชายคู่ ทั่วไป
 วิโรจน์  เชาว์วิเศษ
ชายคู่ ทั่วไป
 ทุติยา  ศรีสุขดี
หญิงคู่ ทั่วไป
 นภัทร  สวัสดิสาร
หญิงคู่ ทั่วไป
 สานิตย์  ทิพย์อักษร
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 เกษร  เมืองทิพย์
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 พีระพล  นันทวงษ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ทิวาพร  กลิ่นกล่อม
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 กฤตกาล ชาร์ลี  ฑปภูผา
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer