SAT GRS
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน - ทีม  ไม่ระบุ
รอบ 16 ทีม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น.
สนาม หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
5
0

ประเภท
จังหวัด
Set
1
2
3
4
5
Total
Remark
Status
ชายคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
24
0
0
0
0
24
-
หญิงคู่ ทั่วไป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
7
0
0
0
0
7
-
คู่ผสม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
9
0
0
0
0
9
-
ชายคู่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
0
0
0
0
0
0
-
คู่ผสมอายุรวมกัน 80 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
40
0
0
0
0
40
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
0
19
0
0
0
0
19
-

สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
5:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แต้มรวม
200:59
หมายเหตุ  


รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 กิตติชัย  ตันสิน
ชายคู่ ทั่วไป
 อรรถพล  ชัยมนัสกุล
ชายคู่ ทั่วไป
 ประภาศิริ  พงษ์ประยูร
หญิงคู่ ทั่วไป
 สุนิสา  สิงห์แก้ว
หญิงคู่ ทั่วไป
 ขรรค์ชัย  ประสานัย
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ดุจฝัน  เอี้ยงสุวรรณปัทมะ
คู่ผสม อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 ธนเทพ  พิทยราชศักดิ์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 บุญเลิศ  อุทยานิก
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 อภิชาต  ดะลุณเพธย์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 รัชดา  คะดาษ
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 ชัชวาลย์  สุขมั่น
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ภูริวัตร  คัมภีรภาพพัฒน์
ชายคู่ อายุ 45 ปี ขึ้นไป
 ชุติมา  อุปถัมภ์
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
 อนุสรณ์  สาธุเสน
คู่ผสม อายุรวมกัน 80 ปี ขึ้นไป
Sponcer