SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน คู่ผสม ทั่วไป 
รอบ : รอบที่ 2  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:10 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0
 
 
Remark : ชนะ BYE
สุภัทรชัย  สีสะใบ
รัตน์นที  วิโรจน์ฤทธิ์
0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 
 
Remark :
พิมพ์พิศา  จินดาธนกิตติ์
ฐานวัฒน์  พร้อมมูล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะบาย
ชนะ Retired - ถอนตัวจากการแข่งขัน
W - เตือนที่กระทำผิด
F - ตัดสิทธิ์กระทำผิด
S - พักการเล่น
Disqualified - ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
ชนะ Ret - ชนะ Retired
ไม่มาทำการแข่งขัน - ไม่มาทำการแข่งขัน
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer