SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ แบดมินตัน ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป 
รอบ : รอบที่ 2  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.40 น.
สนาม
หอประชุมวชิราลงกรณ มรภ.สฏ.
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
 
 
Remark :
ษฐา  รัตนนุสรณ์สกุล
กิตติชัย  วรรธนะจิตติกุล
2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
 
Remark :
จิตไพบูลย์  ไชยสงค์
อนุวัต  กระสังข์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
 
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะบาย
ชนะ Retired - ถอนตัวจากการแข่งขัน
W - เตือนที่กระทำผิด
F - ตัดสิทธิ์กระทำผิด
S - พักการเล่น
Disqualified - ตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
ชนะ Ret - ชนะ Retired
ไม่มาทำการแข่งขัน - ไม่มาทำการแข่งขัน
 
 
     
     
Sponcer
Sponcer