SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา ขว้างจักร อายุ 50 - 54 ปี ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:40 น.
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
472
ชัชชัย  เกตุแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
24.42
Gold
1
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
805
ศักดิ์ชัย  ไชยแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
22.25
Silver
2
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
815
อาคม  สังข์สร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
19.46
Bronze
3
1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
214
เฉลิม  มหาพลดา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18.88
4
3
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
715
กริช  จันทร์ฟู
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
18.24
5
   


   
Remark :
         
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
                    ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer