SAT GRS
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายการ กรีฑา พุ่งแหลน อายุ 40 - 44 ปี หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
     
ลำดับ นักกีฬา สถิติ (ประเภทลาน)
Rem. อันดับ
(Rank)
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
396
รสสุคนธ์  ทองเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24.46
Gold
1
6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
852
บงกช  จันทมาส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22.29
Silver
2
1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
234
ขนิษฐา  พันธุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20.23
Bronze
3
4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
819
เครือวัลย์  ธรรมบำรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
20.02
4
5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
834
สุนิสา  ศรีสุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
17.74
5
7
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
888
จิราวรรณ  กล่องแก้ว
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
17.32
6
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
525
ปณิชาณัท  ญาติบรรทุง
มหาวิทยาลัยมหิดล
14.70
7
   


   
Remark :
         
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -
                    ขุนเลเกมส์ กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
Sponcer