รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M22 รอบ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
1
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
15
17
0
32
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0
11
14
0
25
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
21
11
0
32
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
23
21
0
44
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต้มรวม
111:106
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
 ธนภัทร  คำอาจ
ทีม ก  
18
 พิทยา  ศักดินา
ทีม ก  
2
 สถาพร  เจี่ยเกียรติกุล
ทีม ก  
8
 วีรยุทธ  พุทธโส
ทีม ข  
4
 คำรณ  อินมาสม
ทีม ข  
14
 ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
ทีม ค  
7
 นิเรศ  สุขจันทร์
ทีม ค  
17
 อนุชา  สวันสุ
ทีม ค  
3
 ประหยัด  อุ่มจารสา
ทีม ก  
12
 สมัย  สีน้ำคำ
ทีม ก  
1
 เทิดศักดิ์  ประสานศรี
ทีม ก  
14
 สำลี  คำศรี
ทีม ข  
4
 ภานุมาศ  สุขเลิศ
ทีม ข  
2
 ประสาน  สุขเกิด
ทีม ข  
10
 บรรเจิด  ดีประเสริฐ
ทีม ค  
6
 อุทิศ  ทองคำ
ทีม ค  
13
 เจริญ  จันทรา
ทีม ค