รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M21 รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
9
9
0
18
-
ทีม ข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
0
19
10
0
29
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
แต้มรวม
84:47
รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5
 พันธ์ศักดิ์  ทิพย์แสง
ทีม ก  
4
 ภานุมาศ  สุขเลิศ
ทีม ก  
9
 เสถียร  แสงถลุงเหล็ก
ทีม ก  
1
 เทิดศักดิ์  ประสานศรี
ทีม ข  
2
 ประสาน  สุขเกิด
ทีม ข  
12
 สมัย  สีน้ำคำ
ทีม ข  
14
 สำลี  คำศรี
ทีม ค  
6
 อุทิศ  ทองคำ
ทีม ค  
10
 บรรเจิด  ดีประเสริฐ
ทีม ค  
15
 ธีรพล  เส็งสมวงศ์
ทีม ก  
18
 ศิวยศ  เนตรไทย
ทีม ก  
14
 ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
ทีม ก  
13
 สุรชัย  จิตจำนงค์
ทีม ข  
4
 มลตรี  คุ้มตะโก
ทีม ข  
5
 ศรายุทธ  สงวนชาติ
ทีม ข  
7
 กิตติภูมิ  ทองโสม
ทีม ค  
16
 ขจรศักดิ์  นรสีห์
ทีม ค  
8
 สุรันต์  จันทอง
ทีม ค