รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M20 รอบ รอบรองชนะเลิศ
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
8
19
0
27
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
16
22
12
50
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
20
21
62
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
14
10
0
24
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
แต้มรวม
134:113
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
9
 ชูศักดิ์  อาภัย
ทีม ก  
18
 พิทยา  ศักดินา
ทีม ก  
2
 สถาพร  เจี่ยเกียรติกุล
ทีม ก  
14
 ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
ทีม ข  
7
 นิเรศ  สุขจันทร์
ทีม ข  
11
 ปิยะณัฐ  วงศ์ปัญญา
ทีม ข  
17
 อนุชา  สวันสุ
ทีม ค  
10
 อนุชา  ประทุม
ทีม ค  
8
 วีรยุทธ  พุทธโส
ทีม ค  
4
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ก  
11
 วันชัย  สามฉิมโฉม
ทีม ก  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ก  
7
 ภูวนาท  คำแพง
ทีม ข  
3
 เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
ทีม ข  
9
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ข  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ค  
2
 ปรีดา  บุญประสาน
ทีม ค  
1
 สุวิทย์  ประวิงวงศ์
ทีม ค