รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M19 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
22
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
7
20
0
27
-
ทีม ข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
11
8
0
19
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
85:46
รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8
 ศักดิ์ชัย  ขวาน้ำคำ
ทีม ก  
14
 สำลี  คำศรี
ทีม ก  
1
 เทิดศักดิ์  ประสานศรี
ทีม ก  
12
 สมัย  สีน้ำคำ
ทีม ข  
2
 ประสาน  สุขเกิด
ทีม ข  
3
 ประหยัด  อุ่มจารสา
ทีม ข  
4
 ภานุมาศ  สุขเลิศ
ทีม ค  
10
 บรรเจิด  ดีประเสริฐ
ทีม ค  
6
 อุทิศ  ทองคำ
ทีม ค  
4
 ปรีชา  สุวรรณประเสริฐ
ทีม ก  
10
 สุนิรันท์  ทองสน
ทีม ก  
20
 แผด  สตารัตน์
ทีม ก  
3
 สุพรรณ  บุดดี
ทีม ข  
1
 วสันต์  เดือนแจ้ง
ทีม ข  
5
 ทองยอด  ทองสน
ทีม ข  
7
 กฤตภาส  สงสุรพันธ์
ทีม ค  
11
 ศุภเลิศ  กลิ่นขจร
ทีม ค  
8
 เนตร  สุวรรณดี
ทีม ค