รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M18 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
11
12
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
19
14
0
33
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แต้มรวม
84:56
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล
1
 กิตติศักดิ์  คำประเสริฐ
ทีม ก  
14
 ชูเกียรติ  หล่อนกลาง
ทีม ก  
5
 เสน่ห์  ประชากลาง
ทีม ก  
4
 วัชระ  ลาจังหรีด
ทีม ข  
8
 นราธิป  เซ็นทองหลาง
ทีม ข  
3
 ภานุวัฒน์  เวชกามา
ทีม ข  
2
 ลิขิต  ศรีสุข
ทีม ค  
10
 ธนพล  กะฐินใหม่
ทีม ค  
11
 สัญญา  แพงตาวงษ์
ทีม ค  
4
 มลตรี  คุ้มตะโก
ทีม ก  
5
 ศรายุทธ  สงวนชาติ
ทีม ก  
13
 สุรชัย  จิตจำนงค์
ทีม ก  
8
 สุรันต์  จันทอง
ทีม ข  
10
 นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
ทีม ข  
7
 กิตติภูมิ  ทองโสม
ทีม ข  
15
 ธีรพล  เส็งสมวงศ์
ทีม ค  
18
 ศิวยศ  เนตรไทย
ทีม ค  
14
 ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
ทีม ค