รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M17 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
16
21
9
46
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
13
21
55
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
0
12
14
0
26
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แต้มรวม
97:72
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2
 ธรรมรง  เอียดคง
ทีม ก  
6
 ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
ทีม ก  
9
 อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
ทีม ก  
8
 เอกชัย  นุ่มเจริญ
ทีม ข  
3
 ทินกร  ปิยะพันธ์
ทีม ข  
11
 ธวัชชัย   บัวทิพย์
ทีม ข  
7
 ยศภัธ  เพชรรัตน์
ทีม ค  
5
 สัจจะ  สัจจารักษ์
ทีม ค  
10
 สุพจน์  เรืองจรัส
ทีม ค  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ก  
2
 ปรีดา  บุญประสาน
ทีม ก  
1
 สุวิทย์  ประวิงวงศ์
ทีม ก  
3
 เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
ทีม ข  
9
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ข  
7
 ภูวนาท  คำแพง
ทีม ข  
11
 วันชัย  สามฉิมโฉม
ทีม ค  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ค  
4
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ค