รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย M16 รอบ รอบสอง
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
17
16
0
33
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
15
21
11
47
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
14
21
56
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
17
21
59
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
14
21
13
48
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แต้มรวม
148:137
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
 ชูศักดิ์  อาภัย
ทีม ก  
18
 พิทยา  ศักดินา
ทีม ก  
2
 สถาพร  เจี่ยเกียรติกุล
ทีม ก  
14
 ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
ทีม ข  
7
 นิเรศ  สุขจันทร์
ทีม ข  
11
 ปิยะณัฐ  วงศ์ปัญญา
ทีม ข  
17
 อนุชา  สวันสุ
ทีม ค  
10
 อนุชา  ประทุม
ทีม ค  
8
 วีรยุทธ  พุทธโส
ทีม ค  
7
 พัชรพล  สิงห์ชุม
ทีม ข  
10
 สุทัศน์  คมขำ
ทีม ข  
11
 เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
ทีม ข  
5
 ณรงค์  วงษ์ทรัพย์
ทีม ค  
6
 สุรชัย  อุทัยเรือง
ทีม ค  
1
 อุเทน  กางมัน
ทีม ค