รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
VS
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
17
18
0
35
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
11
7
0
18
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
แต้มรวม
84:53
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
 กุลเชษฐ  บุญมาดวง
ทีม ก  
3
 บุญฤทธิ์   สโมสร
ทีม ก  
9
 วรวุฒิ  ทาราช
ทีม ก  
7
 สรายุธ  บุญช่วย
ทีม ข  
13
 พิบูลย์  เครือคำอ้าย
ทีม ข  
1
 ยุธนา  ศรีอุดม
ทีม ข  
4
 ไพบูลย์  สวนพันธุ์
ทีม ค  
5
 วาที  พันธุวัฒน์
ทีม ค  
12
 ศิวณัฐ  อินจินา
ทีม ค  
4
 ปรีชา  สุวรรณประเสริฐ
ทีม ก  
10
 สุนิรันท์  ทองสน
ทีม ก  
20
 แผด  สตารัตน์
ทีม ก  
3
 สุพรรณ  บุดดี
ทีม ข  
1
 วสันต์  เดือนแจ้ง
ทีม ข  
5
 ทองยอด  ทองสน
ทีม ข  
7
 กฤตภาส  สงสุรพันธ์
ทีม ค  
11
 ศุภเลิศ  กลิ่นขจร
ทีม ค  
8
 เนตร  สุวรรณดี
ทีม ค