รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
11
8
0
19
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
8
16
0
24
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
84:43
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2
 ธรรมรง  เอียดคง
ทีม ก  
6
 ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
ทีม ก  
9
 อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
ทีม ก  
8
 เอกชัย  นุ่มเจริญ
ทีม ข  
3
 ทินกร  ปิยะพันธ์
ทีม ข  
11
 ธวัชชัย   บัวทิพย์
ทีม ข  
7
 ยศภัธ  เพชรรัตน์
ทีม ค  
5
 สัจจะ  สัจจารักษ์
ทีม ค  
10
 สุพจน์  เรืองจรัส
ทีม ค  
19
 นิธิศ  เสาแก้ว
ทีม ก  
2
 สมเพชร  ศรีวะสุทธิ์
ทีม ก  
10
 สุทธิพงษ์  มาสุข
ทีม ก  
22
 อมรินทร์  ตินา
ทีม ข  
7
 เมธี  แก้วสนิท
ทีม ข  
11
 ฉัตรชัย  ศิริแสง
ทีม ข  
9
 นิกร  สุวรรณโณ
ทีม ค  
6
 พีรวัจน์  ชูเพ็ง
ทีม ค  
4
 กวีวัธน์  เทพทอง
ทีม ค