รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
17
17
0
34
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1
21
18
10
49
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
15
21
21
57
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
99:83
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3
 ชิตพล  เอียดปาน
ทีม ก  
7
 หวันมะ  รัตนญาติ
ทีม ก  
4
 อับดนเล๊าะ  ส่าแหล่หมัน
ทีม ก  
15
 สมศักดิ์   เพิ่มพูล
ทีม ข  
2
 สุทธิศักดิ์  ซินมุข
ทีม ข  
5
 ซัยดี  ดอเลาะ
ทีม ข  
6
 ปรีชา  หวัดแท่น
ทีม ค  
9
 วิฑูรย์  สังฆรักษ์
ทีม ค  
14
 สุรพล  แสงอุไร
ทีม ค  
1
 กิตติศักดิ์  คำประเสริฐ
ทีม ก  
14
 ชูเกียรติ  หล่อนกลาง
ทีม ก  
5
 เสน่ห์  ประชากลาง
ทีม ก  
4
 วัชระ  ลาจังหรีด
ทีม ข  
8
 นราธิป  เซ็นทองหลาง
ทีม ข  
3
 ภานุวัฒน์  เวชกามา
ทีม ข  
2
 ลิขิต  ศรีสุข
ทีม ค  
10
 ธนพล  กะฐินใหม่
ทีม ค  
11
 สัญญา  แพงตาวงษ์
ทีม ค