รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
7
12
0
19
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
17
19
0
36
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต้มรวม
84:55
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ก  
11
 วันชัย  สามฉิมโฉม
ทีม ก  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ก  
7
 ภูวนาท  คำแพง
ทีม ข  
3
 เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
ทีม ข  
9
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ข  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ค  
10
 นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
ทีม ค  
1
 สุวิทย์  ประวิงวงศ์
ทีม ค  
31
 จิโรจน์  คำโสภา
ทีม ก  
8
 นพรัตน์  ประทิพย์เนตร
ทีม ก  
13
 ภีระพงพัฒน์   สิงห์คิบุตร
ทีม ก  
14
 วิโรจน์  ธรรมวัตร์
ทีม ข  
27
 นิกร  ศรีนวล
ทีม ข  
5
 จรูญ  ก้องสูงเนิน
ทีม ข  
24
 บุญเกิด  ศรีสุขา
ทีม ค  
4
 สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
ทีม ค  
10
 โฆษิต  ศรีภูธร
ทีม ค