รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
12
9
0
21
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
19
19
0
38
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
84:59
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
 สุรศักดิ์   แก้วคำแสน
ทีม ก  
9
 อรรถพล  ศรีมารัตน์
ทีม ก  
10
 เสกสรร  รื่นชัยภูมิ
ทีม ก  
7
 ไมตรี  ปะการะสังข์
ทีม ข  
13
 นพพร  พลทองสถิตย์
ทีม ข  
2
 วิรัตน์  หวานจริง
ทีม ข  
6
 กรกต  ศิริพัฒน์
ทีม ค  
3
 พยุง  บัวคำภา
ทีม ค  
4
 อภิสิทธิ์  บุญศิลป์
ทีม ค  
9
 จักรี  กำจัด
ทีม ก  
8
 เทพรักษ์   สุริฝ่าย
ทีม ก  
3
 ไมตรี  ทอนเสาร์
ทีม ก  
7
 พัชรพล  สิงห์ชุม
ทีม ข  
10
 สุทัศน์  คมขำ
ทีม ข  
11
 เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
ทีม ข  
6
 สุรชัย  อุทัยเรือง
ทีม ค  
1
 อุเทน  กางมัน
ทีม ค  
5
 ณรงค์  วงษ์ทรัพย์
ทีม ค