รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
VS
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
12
11
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0
11
13
0
24
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต้มรวม
84:47
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7
 กฤตภาส  สงสุรพันธ์
ทีม ก  
8
 เนตร  สุวรรณดี
ทีม ก  
20
 แผด  สตารัตน์
ทีม ก  
11
 ศุภเลิศ  กลิ่นขจร
ทีม ข  
10
 สุนิรันท์  ทองสน
ทีม ข  
4
 ปรีชา  สุวรรณประเสริฐ
ทีม ข  
1
 วสันต์  เดือนแจ้ง
ทีม ค  
5
 ทองยอด  ทองสน
ทีม ค  
3
 สุพรรณ  บุดดี
ทีม ค  
7
 กิตติภูมิ  ทองโสม
ทีม ก  
10
 นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
ทีม ก  
8
 สุรันต์  จันทอง
ทีม ก  
14
 ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
ทีม ข  
18
 ศิวยศ  เนตรไทย
ทีม ข  
15
 ธีรพล  เส็งสมวงศ์
ทีม ข  
4
 มลตรี  คุ้มตะโก
ทีม ค  
5
 ศรายุทธ  สงวนชาติ
ทีม ค  
13
 สุรชัย  จิตจำนงค์
ทีม ค