รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
VS
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
2
 
0
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
6
7
0
13
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
21
22
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
0
9
20
0
29
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
แต้มรวม
85:42
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5
 ธนภัทร  คำอาจ
ทีม ก  
8
 วีรยุทธ  พุทธโส
ทีม ก  
17
 อนุชา  สวันสุ
ทีม ก  
2
 สถาพร  เจี่ยเกียรติกุล
ทีม ข  
13
 สุชาติ  กาทู
ทีม ข  
7
 นิเรศ  สุขจันทร์
ทีม ข  
11
 ปิยะณัฐ  วงศ์ปัญญา
ทีม ค  
9
 ชูศักดิ์  อาภัย
ทีม ค  
14
 ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
ทีม ค  
4
 กวีวัธน์  เทพทอง
ทีม ก  
11
 ฉัตรชัย  ศิริแสง
ทีม ก  
6
 พีรวัจน์  ชูเพ็ง
ทีม ก  
2
 สมเพชร  ศรีวะสุทธิ์
ทีม ข  
19
 นิธิศ  เสาแก้ว
ทีม ข  
10
 สุทธิพงษ์  มาสุข
ทีม ข  
22
 อมรินทร์  ตินา
ทีม ค  
7
 เมธี  แก้วสนิท
ทีม ค  
5
 สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
ทีม ค