รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย A รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
VS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
19
14
0
33
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
0
17
10
0
27
-
จบการแข่งขัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แต้มรวม
84:60
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
 ซัยดี  ดอเลาะ
ทีม ก  
2
 สุทธิศักดิ์  ซินมุข
ทีม ก  
7
 หวันมะ  รัตนญาติ
ทีม ก  
4
 อับดนเล๊าะ  ส่าแหล่หมัน
ทีม ข  
10
 วรัญญู  ขวัญวิชา
ทีม ข  
15
 สมศักดิ์   เพิ่มพูล
ทีม ข  
6
 ปรีชา  หวัดแท่น
ทีม ค  
14
 สุรพล  แสงอุไร
ทีม ค  
3
 ชิตพล  เอียดปาน
ทีม ค  
3
 ประหยัด  อุ่มจารสา
ทีม ก  
12
 สมัย  สีน้ำคำ
ทีม ก  
1
 เทิดศักดิ์  ประสานศรี
ทีม ก  
14
 สำลี  คำศรี
ทีม ข  
2
 ประสาน  สุขเกิด
ทีม ข  
8
 ศักดิ์ชัย  ขวาน้ำคำ
ทีม ข  
10
 บรรเจิด  ดีประเสริฐ
ทีม ค  
4
 ภานุมาศ  สุขเลิศ
ทีม ค  
9
 เสถียร  แสงถลุงเหล็ก
ทีม ค