รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
21
16
21
58
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
9
21
12
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
9
14
0
23
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
21
21
0
42
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
22
21
0
43
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
20
11
0
31
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต้มรวม
124:115
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
 พัชรพล  สิงห์ชุม
ทีม ก  
9
 จักรี  กำจัด
ทีม ก  
8
 เทพรักษ์   สุริฝ่าย
ทีม ก  
3
 ไมตรี  ทอนเสาร์
ทีม ข  
10
 สุทัศน์  คมขำ
ทีม ข  
11
 เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
ทีม ข  
6
 สุรชัย  อุทัยเรือง
ทีม ค  
1
 อุเทน  กางมัน
ทีม ค  
5
 ณรงค์  วงษ์ทรัพย์
ทีม ค  
8
 นพรัตน์  ประทิพย์เนตร
ทีม ก  
12
 ภาคิไนย  ภูพวก
ทีม ก  
4
 สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
ทีม ก  
27
 นิกร  ศรีนวล
ทีม ข  
5
 จรูญ  ก้องสูงเนิน
ทีม ข  
14
 วิโรจน์  ธรรมวัตร์
ทีม ข  
31
 จิโรจน์  คำโสภา
ทีม ค  
10
 โฆษิต  ศรีภูธร
ทีม ค  
13
 ภีระพงพัฒน์   สิงห์คิบุตร
ทีม ค