รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
1
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
0
18
18
0
36
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
12
16
0
28
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
42
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
19
8
0
27
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
1
21
21
0
42
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต้มรวม
120:97
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
 กรกต  ศิริพัฒน์
ทีม ก  
3
 พยุง  บัวคำภา
ทีม ก  
4
 อภิสิทธิ์  บุญศิลป์
ทีม ก  
7
 ไมตรี  ปะการะสังข์
ทีม ข  
2
 วิรัตน์  หวานจริง
ทีม ข  
13
 นพพร  พลทองสถิตย์
ทีม ข  
5
 สุรศักดิ์   แก้วคำแสน
ทีม ค  
9
 อรรถพล  ศรีมารัตน์
ทีม ค  
10
 เสกสรร  รื่นชัยภูมิ
ทีม ค  
4
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ก  
11
 วันชัย  สามฉิมโฉม
ทีม ก  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ก  
7
 ภูวนาท  คำแพง
ทีม ข  
3
 เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
ทีม ข  
9
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ข  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ค  
10
 นิพนธ์  เรืองหิรัญวนิช
ทีม ค  
6
 อนันต์  คชลักษณ์
ทีม ค