รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
VS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
2
 
1
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
0
7
6
0
13
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
1
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
19
18
0
37
-
ทีม ค
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
21
21
0
42
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
0
13
9
0
22
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
คะแนน
2:1
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
แต้มรวม
101:97
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
 สุรศักดิ์   แก้วคำแสน
ทีม ก  
9
 อรรถพล  ศรีมารัตน์
ทีม ก  
10
 เสกสรร  รื่นชัยภูมิ
ทีม ก  
13
 นพพร  พลทองสถิตย์
ทีม ข  
2
 วิรัตน์  หวานจริง
ทีม ข  
7
 ไมตรี  ปะการะสังข์
ทีม ข  
6
 กรกต  ศิริพัฒน์
ทีม ค  
3
 พยุง  บัวคำภา
ทีม ค  
11
 เสรี  แข็งแอ
ทีม ค  
5
 จรูญ  ก้องสูงเนิน
ทีม ก  
14
 จิโรจน์  คำโสภา
ทีม ก  
27
 นิกร  ศรีนวล
ทีม ก  
24
 บุญเกิด  ศรีสุขา
ทีม ข  
4
 สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
ทีม ข  
10
 โฆษิต  ศรีภูธร
ทีม ข  
13
 ภีระพงพัฒน์   สิงห์คิบุตร
ทีม ค  
31
 จิโรจน์  คำโสภา
ทีม ค  
8
 นพรัตน์  ประทิพย์เนตร
ทีม ค