รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย D รอบ รอบแรก
วันที่ เวลา 09:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
VS
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
0
 
2
 
 
จังหวัด
Set
1
2
3
Total
Remark
Status
ทีม ก
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0
18
12
0
30
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
21
0
42
-
ทีม ข
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1
17
21
16
54
-
จบการแข่งขัน
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
21
12
21
54
-
 
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมชนะ
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
คะแนน
2:0
ทีมแพ้
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แต้มรวม
96:84
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
 สุทัศน์  คมขำ
ทีม ก  
11
 เชาวเรศ  ถิ่นวิมล
ทีม ก  
3
 ไมตรี  ทอนเสาร์
ทีม ก  
7
 พัชรพล  สิงห์ชุม
ทีม ข  
8
 เทพรักษ์   สุริฝ่าย
ทีม ข  
9
 จักรี  กำจัด
ทีม ข  
5
 ณรงค์  วงษ์ทรัพย์
ทีม ค  
6
 สุรชัย  อุทัยเรือง
ทีม ค  
1
 อุเทน  กางมัน
ทีม ค  
9
 ธนวัฒน์  แผนสมบูรณ์
ทีม ก  
7
 ภูวนาท  คำแพง
ทีม ก  
3
 เสน่ห์  ลิ้มม่วงนิล
ทีม ก  
1
 สุวิทย์  ประวิงวงศ์
ทีม ข  
5
 ธรเดชา  คำแพงนนท์
ทีม ข  
2
 ปรีดา  บุญประสาน
ทีม ข  
11
 วันชัย  สามฉิมโฉม
ทีม ค  
8
 สุภาพ  เบ็ญจวรรณ์
ทีม ค  
4
 จรูญศักดิ์  ศรภักดี
ทีม ค