รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย C รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 5
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
10
กุลเชษฐ  บุญมาดวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
12
ศิวณัฐ  อินจินา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4
ไพบูลย์  สวนพันธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
1
ยุธนา  ศรีอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9
วรวุฒิ  ทาราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7
สรายุธ  บุญช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13
พิบูลย์  เครือคำอ้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
บุญฤทธิ์   สโมสร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
5
วาที  พันธุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
0
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
10
นันท์พิวัฒน์  ธงแสนเมือง
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ไพรรัตน์  ชำนาญพล
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
ธีรวัฒน์  อบมาสุ่ย
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
ประหยัด  ศรีไชยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
16
ขจรศักดิ์  นรสีห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
สุรชัย  จิตจำนงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
สุรันต์  จันทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
กิตติภูมิ  ทองโสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
ไพศาล  โสตสดับปกรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
15
ธีรพล  เส็งสมวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
ศิวยศ  เนตรไทย
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม