รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมชุด - ชาย สาย สาย B รอบ รอบแรก ฮีท คู่ที่ 4
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
17
อนุชา  สวันสุ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
ปิยะณัฐ  วงศ์ปัญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
สถาพร  เจี่ยเกียรติกุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
คำรณ  อินมาสม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18
พิทยา  ศักดินา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
สุชาติ  กาทู
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
วีรยุทธ  พุทธโส
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อนุชา  ประทุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ธนภัทร  คำอาจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นิเรศ  สุขจันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ชูศักดิ์  อาภัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
-
-
-
-
-
 
Remark :
3
ทินกร  ปิยะพันธ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
ชัยยันณ์  ดำแก้ว
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
ธวัชชัย   บัวทิพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
สัจจะ  สัจจารักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
ธรรมรง  เอียดคง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8
เอกชัย  นุ่มเจริญ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
สุพจน์  เรืองจรัส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
อรรถรัตน์  พัฒนวงศา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม