รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 16
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
24
21
-
-
 
Remark :
1
ยุธนา  ศรีอุดม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
9
วรวุฒิ  ทาราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
13
พิบูลย์  เครือคำอ้าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6
ศักดิ์สิทธิ์  ชื่นชมนาคจาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
3
บุญฤทธิ์   สโมสร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
   
0
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
18
22
7
-
-
 
Remark :
5
สุกิจ  เอี่ยมสะอาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19
นิธิศ  เสาแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8
สานิตย์  ทิพย์อักษร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13
สุทีป  ทองปัสโนว์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม