รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 15
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
15
9
-
-
-
 
Remark :
4
เษกสรร  สิงห์ธนู
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6
สราวุธ  อิศรานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2
มาโนช  ใจดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
   
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
10
โฆษิต  ศรีภูธร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
บุญเกิด  ศรีสุขา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
สรายุตร์   สวัสดิ์วงษ์ชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม