รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 14
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
15
สมศักดิ์   เพิ่มพูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
สุทธิศักดิ์  ซินมุข
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6
ปรีชา  หวัดแท่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
9
18
-
-
-
 
Remark :
8
มงคล  ชนินทรสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
วิชัย  ทวีช่วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
สำราญ  ขวัญยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
อรุณ  เอียดฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม