รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายล่าง รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 13
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
5
สุรศักดิ์   แก้วคำแสน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
พยุง  บัวคำภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
วิรัตน์  หวานจริง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
ไมตรี  ปะการะสังข์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1
สุริยะ  สรรพโส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
0
มหาวิทยาลัยบูรพา
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
11
15
-
-
-
 
Remark :
5
พิศาล  แก้วมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
วาริช  ซุ่นไล้
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
วิทยา  โพธิพร
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม