รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 12
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
0
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
5
22
-
-
-
 
Remark :
10
ธนพล  กะฐินใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2
ลิขิต  ศรีสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5
เสน่ห์  ประชากลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
14
ชูเกียรติ  หล่อนกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11
สัญญา  แพงตาวงษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
24
-
-
-
 
Remark :
13
สุรชัย  จิตจำนงค์
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
อนันต์  ผกาแดง
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
ชัชวาล  แสงดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
4
มลตรี  คุ้มตะโก
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
ศรายุทธ  สงวนชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม