รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว อาวุโส ชาย สาย สายบน รอบ รอบสอง ฮีท คู่ที่ 11
วันที่
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
สถานะ จบการแข่งขัน
ผล เป็นทางการ
 
   
   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
21
21
-
-
-
 
Remark :
18
พิทยา  ศักดินา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
ประธาน  สันทิศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
ณรงค์  จินปิ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
นิเรศ  สุขจันทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
ชูศักดิ์  อาภัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
0
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   
 
SET 1
SET 2
SET 3
SET 4
SET 5
6
7
-
-
-
 
Remark :
5
สัจจะ  สัจจารักษ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
ชัชพล  ยิ่งดำนุ่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
สุพจน์  เรืองจรัส
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
ธวัชชัย  ประดู่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม